W naszej najnowszej aktualizacji od MasterPeace z radością dzielimy się kilkoma niezwykłymi kamieniami milowymi, które podkreślają globalny wpływ naszego ruchu. MasterPeace rozszerzył obecnie swój zasięg na imponujące 40 krajów, co świadczy o rosnącej sieci budowniczych pokoju na całym świecie. W tych krajach rodzina MasterPeace powiększyła się dzięki utworzeniu 4 nowych klubów, zwiększając w sumie do 60 klubów aktywnie promujących pokój i jedność.

 

Kluby te stały się katalizatorami zmian, inicjując niezwykłe 440 lokalnych projektów, w które bezpośrednio zaangażowało się ponad 120 000 uczestników. Ale skutki sięgają znacznie dalej i docierają pośrednio do zdumiewających 2 milionów osób dzięki naszym różnym inicjatywom. Nasze przesłanie pokojowe odbiło się szerokim echem, a nasze wysiłki dotarły do ​​mediów, które dotarły do ​​ponad 17 milionów ludzi.

Za tymi osiągnięciami kryje się zaangażowanie i pasja naszych wolontariuszy i osób wspierających. Pod względem finansowym nasza organizacja w dalszym ciągu prosperuje, dysponując funduszami organizacyjnymi o wartości 500 000 euro i dodatkowymi 400 000 euro wygenerowanymi dzięki MasterPeace na działalność klubową MasterPeace. Daje to całkowity dochód fundacji MasterPeace w wysokości 900 000 euro.

Jednak nie chodzi tylko o liczby. Chodzi o historie współpracy, budowania społeczności i pozytywnych zmian, które reprezentują te liczby. Wspólnie nasze kluby wygenerowały imponującą kwotę 5 000 000 euro, demonstrując niesamowitą siłę inicjatyw oddolnych we wprowadzaniu znaczących zmian.

 

Świętując te kamienie milowe, wyrażamy naszą najgłębszą wdzięczność wszystkim naszym zwolennikom, wolontariuszom i partnerom, którzy w dalszym ciągu opowiadają się za sprawą pokoju. Dzięki Waszemu ciągłemu wsparciu nie możemy się doczekać osiągnięcia jeszcze większych wyżyn w podróży w stronę bardziej pokojowego i włączającego świata.

Dialog

Kreatywne myślenie

Poszukiwanie rozwiązań 

Wzrost dobrobytu

Nasze Działania na rzecz pokoju

Sprawdź nas:

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

KONTAKT

O NAS

MasterPeace jest globalnym oddolnym pokojowym ruchem społecznym, który inspiruje talenty do działania w obszarze działań na rzecz zapewnienia pokoju.

Działania MasterPeace obejmują m in. zakres

Kultury

Sportu

Współpracy międzynarodowej

Wymiany doświadczeń

Masz pytania ? Propozycje ? Napisz do nas.

KONTAKT