Ten obrazek pokazuje stan ludzkości i nasz planetarny dom; pomyśl o tym jako o „selfie” ludzkości na początku XXI wieku. 

Każdy wymiar jest mierzony, jeśli to możliwe, za pomocą 1 lub 2 wskaźników. Czerwone kliny pokazują zakres niedoboru i przekroczenia społecznych i planetarnych granic obwarzanka. 

Pokazuje nam, że miliony ludzi wciąż cierpią niedobory we wszystkich 12 wymiarach społecznych i że ludzkość przekroczyła już co najmniej cztery granice planetarne (zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie chemiczne są obecnie nieoznaczone). 

Aby osiągnąć XXI wieczny cel, jakim jest zaspokojenie potrzeb wszystkich w ramach ograniczonych środków żyjącej planety, musimy wyeliminować całą czerwieni w obwarzanku, a to musi być zrobione po obu jego stronach jednocześnie.

(DEAL Team, What is the Doughnut)

Projekt ACT DO powstał by zachęcić młodzież szkolną do pozytywnego i aktywnego udziału w tworzeniu zrównoważonej przyszłości poprzez działanie (na małą skalę) w społeczności lokalnej, w oparciu o wspólne (EU) wartości

 

Projekt odbywa się dzięki współpracy między organizacjami pozarządowymi z Holandii, Niemiec, Słowacji, Rumunii i Polski.

Co to jest obwarzanek?

Pomyśl o nim jako o kompasie dla dobrobytu człowieka w XXI wieku, którego celem jest zaspokojenie potrzeb wszystkich ludzi na świecie. 

Składa się z dwóch koncentrycznych pierścieni. Fundament społeczny – mający zapewnić, że nikomu nie zabraknie podstawowych elementów życia, oraz pułap ekologiczny – mający zapewnić, że ludzkość wspólnie nie przekroczy granic planetarnych. Pomiędzy tymi dwiema granicami znajduje się przestrzeń w kształcie obwarzanka, która jest zarówno ekologicznie bezpieczna, jak i sprawiedliwa społecznie – przestrzeń, w której ludzkość może się rozwijać.

Sprawdź nas:

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

ACT as DOUGHNUT, czyli... Działaj jak Obwarzanek!

Cele projektu:

- Szkolenie nauczycieli w dziedzinie nauk społecznych/obywatelstwa;

- Zaangażowanie uczniów i rzucenie im nowych, intrygujących wyzwań;

- Zbudowanie ekosystemu z uczniów i dorosłych (lokalna społeczność i decydenci oraz samorząd lokalny), dzięki któremu możliwa będzie praca na rzecz zrównoważonych zmian - budowanie "rozkwitających miast".

- Wprowadzenie do programu edukacji Ekonomii Obwarzanka i dzielenie się zdobytymi doświadczeniami na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

- Rozwijanie sieć sztuki na rzecz zmiany społecznej poprzez edukację.

 

Grupy docelowe:

Pracownicy młodzieżowi, studenci w grupie wiekowej 15-19 lat, i ich nauczyciele. Miasta, ich przedstawiciele i nasi stowarzyszeni partnerzy

Bardzo dziękujemy Dyrekcji ZS3 oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach za przychylność.