Na koniec zapytaliśmy wszystkich uczestników warsztatów: "Gdzie się widzisz za dziesięć lat?"

WŁĄCZENIE

Julia, Mateusz, Filip, Serhii i Danil przygotowali prezentację o rozwiązaniach eco na świecie i galerię zdjęć aktualnego stanu miasta/regionu.

Nicola i Michał przygotowali dla nas wizję "Szklarni" - przeszklonego domu, w którym można spokojnie żyć

EKOLOGIA

Artem, Michał i Mateusz skupili się na zdrowiu psychicznym. Przygotowali plakat i prezentację wyjaśniającą problem.

ZDROWIE

Martyna, Żaneta, Anna przygotowały prezentację dotyczącą stanu służby zdrowia i jej znaczenia dla wspólnoty

POŁĄCZENIE

Wiktoria, Olivia, Ivan I Kacper postanowili zaprojektować koszulki i powiedzieć, co dla nich jest ważne!

WZMOCNIENIE

Galeria prac

Jednym z efektów projektu "ACT! as a Doughnut" są poniższe projekty naszych uczestników. Ich zadaniem było zbadanie sytuacji w regionie/mieście w 5 kategoriach obwarzanka: WZMOCNIENIE (EMPOWERMENT), POŁĄCZENIE (CONNECTED), WŁĄCZENIE (ENEABLED), ZDROWIE (HEALTH) i EKOLOGIA (EKOLOGICAL). Poniżej możecie obejrzeć ich prace i towarzyszące im prezentacje/opisy.

 

Autorski Program opracowany przez Sieć MasterPeace, Program “Act! as a Doughnut” 

to nowatorski program edukacji pozaformalnej (NFE - Non-Formal Education Program)

współfinansowany przez UE w ramach ERASMUS+ NL).

PARTNERZY

Projekt jest współtworzony w pięciu krajach, przez pięć niezależnych organizacji pozarządowych, z których każda jest jednocześnie organizacją parasolową dla MasterPeace:

 • MasterPeace Foundation - Niderlandy

 • Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa -  Polska

 • Growunited - Niemcy

 • MasterPeace - Rumunia

 • EDU 4 U - Słowacja

Nasza misja: mobilizacja talentów na rzecz zrównoważonej przyszłości i przyczynianie się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju a w szczególności SDG 4 (EDUKACJA Wysokiej Jakości) oraz SDG 16 (Pokój i sprawiedliwość / włączenie społeczne). 

Naszymi Kluczowymi Partnerami Merytorycznymi w tym Projekcie są: 

 • CAN - Community Arts Network - globalna sieć sztuki i wiedzy z siedzibą w Wiedniu

 • DEAL - Doughnut Economics Action Lab - działający globalnie ThinkTank z Oksfordu www.doughnuteconomics.org - koniecznie trzeba się zarejetrować tam !

CELE

 • Opracowanie materiałów edukacyjnych w oparciu o Doughnut Economy i zasady Artywizmu

 • wyszkolenie naszych pracowników młodzieżowych (w sumie 5), którzy będą szkolić swoich lokalnych nauczycieli (w sumie 10) zrzeszonych w dziedzinie nauk społecznych/obywatelstwa. 

 • uczniowie (300 w pięciu krajach) stworzą portret kwitnącego miasta, wykorzystując to, czego się nauczyli

 • efekty ich pracy zostaną zaprezentowany lokalnej społeczności na wystawie.

W efekcie powstaną : Podręcznik ACT AS A DOUGHNUT, Kurs OnLine, Laboratorium Edukacyjne ACT! 

Dostępne on-line na dedykowanych platformach: 

https://masterpeace.org/act-as-a-doughnut/

https://masterpeace.org/learning/

https://wielopokoleniowa.pl

 

Sprawdź nas:

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.